Sensorische informatieverwerking (volgens ASITT)

  • Home
  • Services
  • Sensorische informatieverwerking (volgens ASITT)
Ergotherapie informatie verwerking

Prikkelverwerkingsklachten bij volwassenen

Bij volwassenen kan er een verstoring optreden in de zintuigelijke prikkelverwerking (sensorische integratie). Een goed lopende prikkelverwerking stelt ons in staat om de prikkels van zowel buiten ons lichaam als van binnenuit op te nemen en zo te verwerken dat de informatie kan worden verbonden. Op die manier kan je op de juiste manier reageren op situaties.

Een verstoring in dit proces kan optreden na een ongeval (Whiplash associated disorder), door niet aangeboren hersenletsel, maar ook bijvoorbeeld bij langdurige overbelasting. Klachten die vaak genoemd worden zijn:

– Duizeligheid en/of misselijkheid

– Last van licht

– Last van (dagelijks) geluid

– Moeite hebben met het onthouden van informatie

– Slechte concentratie

– Hoofdpijn

– Vermoeidheid

Dagelijkse activiteiten zoals het doen van boodschappen, wassen en aankleden, zorgen voor het huishouden, werken en hobby’s kunnen hierdoor een hele opgave worden. En in sommige gevallen niet meer uitgevoerd worden door het ontstaan van de klachten.

Binnen de praktijk wordt de prikkelverwerking verder in kaart gebracht en zo nodig behandeld volgens het ASITT-protocol. Voor meer informatie over het ASITT-protocol kan u kijken op www.asitt.nl

Ergotherapie ASITT
Ergotherapie planner

Maak Een Afspraak

Heeft u in het verleden een ongeval gehad? Of heeft u niet aangeboren hersenletsel en herkent u zich in (een deel) van de klachten? Neem dan contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.