Herstelzorg COVID-19

Ergotherapie schrijven werken

Herstelzorg COVID-19

Heeft u klachten na het doormaken van een COVID-19 infectie?

In de afgelopen tijd zijn er veel mensen in de praktijk behandeld met restklachten na een COVID-19 infectie. Sommige mensen ervaren na corona nog langdurige klachten, dit zijn vaak symptomen zoals; 

  • Vermoeidheid / verminderde energie
  • Verminderde conditie
  • Prikkelgevoeligheid
  • Hoofdpijn
  • Vergeetachtigheid
  • Problemen met concentreren

Binnen de ergotherapie wordt er gekeken naar uw dagindeling en energieverdeling. Er wordt gekeken hoe een zo optimaal mogelijk herstel plaats kan vinden i.c.m. de praktische toepasbaarheid van de individuele situatie en wensen. Zeer regelmatig ervaren mensen na corona problemen in de verwerking van prikkels, ze hebben moeite met licht, geluid, drukte, hoofdpijn, een verminderde concentratie etc. Onder de kopjes  Sensorische informatieverwerking &  ReAttach is meer informatie te vinden over de behandelmogelijkheden bij problemen in de prikkelverwerking. De ergotherapeut zal dit samen met u door bespreken om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten. 

Vergoeding van Ergotherapie COVID-19

Vergoeding van ergotherapie na corona valt onder de herstelzorg. U heeft hiervoor een aparte verwijzing van de huisarts of specialist nodig voor ergotherapie. Binnen de behandelperiode van 6 maanden wordt 10 uur ergotherapie vergoedt. Herstelzorg gaat van uw eigen risico af. 

Ergotherapie informatie verwerking
Brain diseases problem cause chronic severe headache migraine. Female adult look tired and stressed out depressed, having mental problem trouble, medical concept

Maak Een Afspraak

Heeft u nog vragen of wil u een afspraak maken? Neemt dan contact op via onderstaand formulier of 0546-237222