ReAttach

ReAttach ergotherapie

ReAttach

ReAttach is een niet-belastende, kortdurende interventie gericht op het optimaliseren van de verwerking van stress en sensorische prikkels, het verbeteren van de affect regulatie en het activeren van persoonlijke groei. We meten dat na ReAttach de psychologische stress en overprikkeling verminderen, de stresstolerantie toeneemt en cliënten pro-actief en veerkrachtiger worden.

Al na enkele sessies ervaren cliënten hernieuwde energie, zitten ze beter in hun vel, voelen ze zich emotioneel meer in balans en hebben een betere ‘grip’ op het leven.

ReAttach is een biopsychosociale methode, wat wil zeggen dat de methode is gericht op de mens als geheel in relatie tot diens omgeving. ReAttach is gericht op het opheffen van blokkades die groei en herstel in de weg staan en tegelijkertijd op het activeren van ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het doel is om mensen te helpen te komen tot het nemen van eigen regie, waarbij ze in staat zijn tot zelfregulatie. De prikkelverwerking verbetert, spanningen nemen af en de veerkracht neemt toe.

ReAttach is wordt multidisciplinair toegepast. De methode richt zich op het verbeteren van de sensorische integratie ( prikkelverwerking) en het optimaliseren van de connectiviteit in het brein. Om te komen tot een goede sensorische integratie moet eerst aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

De therapeut reguleert eerst de spanning ( arousal ) en emoties van de persoon die de sessie krijgt, activeert het sociale beloningssysteem waardoor er gedeelde aandacht is.

Als praten niet helpt… ReAttach

Wanneer de voorwaarden optimaal zijn sluit de persoon die de sessie krijgt de ogen en krijgt deze denkopdrachten, terwijl de therapeut gedurende de hele sessie zorgt voor een goede spanning- en emotieregulatie.
De therapeut tapt afwisselend in een hoog en laag tempo op de handen Deze aanraking zorgt voor de aanmaak van oxytocine en het tempo van tappen is gerelateerd aan welk deel van het brein wordt beïnvloed.

Een onderdeel van ReAttach is  sociaal cognitieve training waarbij er wordt gewerkt met de namen van betekenisvolle anderen. Dit kunnen personen zijn bij wie degene die ReAttach krijgt spanning ervaart.
Een ander aspect is het zich voorstellen van vaardigheden die men nodig heeft om zichzelf te kunnen helpen ( actieve coping) Paramedici werken vaak met motor imagery.
Tijdens de sessie kan er aandacht worden besteed aan posttraumatische spanningen, waarbij men in gedachten niet terug hoeft naar het trauma. Dit maakt ReAttach een milde interventie.

De effecten van ReAttach zijn:
–  Verbetering van spanning –  en emotieregulatie
–  Vermindering van vermoeidheidsklachten
–  Het krijgen van zelfcontrole op het gebied van chronische pijn
–  Verbetering van motorische vaardigheden / motorische aansturing
–  Vermindering van (beweeg) angst
–  Verbetering van spontane spraak
–  Het nemen van eigen verantwoordelijkheid / komen tot een actieve coping
–  Verbetering in sociale interacties

Wij zetten de ReAttach in bij: 
– Mensen met centraal neurologische problematiek / N.A.H
– Mensen met langdurige klachten na COVID-19
– Mensen met functioneel neurologische stoornissen / F.N.S
– Mensen met oncologische problematiek
– Mensen met psychosomatische klachten / SOLK
– Mensen met (psycho)geriatrische problematiek
– Mensen die last hebben van een lager zelfbeeld 
– Mensen die last hebben van klachten door stress

ReAttach
Ergotherapie balans stenen

Maak Een Afspraak

Wilt u meer weten of hebt u vragen? Neem contact op via het formulier of bel 0546-237222